एम. प्रथम सेमेस्टर २०७३ को प्रवेश परीक्षा मिति २०७४-०१-०४ बिहान ८ वजे देखि हुने कुरा सम्बन्धित सबै लाई जानकारी गराईन्छ |