भर्ना हुने अन्तिम मिति २०७४/११/२४ गते सम्म

 

भर्ना शुल्क निम्नानुसार लाग्नेछ  

अंग्रेजी, नेपाली, गणित,इतिहास, इ.पी.एम, अर्थशास्त्र, राजनीति

स्वास्थ्य शिक्षा र पाठ्यक्रम, भूगोल             ......................रु.१३०००/-

शारीरिक शिक्षा............................................................................रु.१५३५०/-

विज्ञान शिक्षा...............................................................................रु. १८६५०/-.

बिशेष आवश्यकता शिक्षा................................................................रु.१४३५०/-

आई. सि.टी.................................................................................रु. ३२४०००/-

नेपाल वैंक लिमिटेड चल्ती खाता न. १६१७७ मा विषय अनुसारको रकम जम्मा गरी भर्ना हुन् सकिने छ |

अन्य विस्तृत जानकारीको लागि विभागमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सुचित गरिन्छ |

 

वोधार्थ

१. लेखा शाखा शिक्षा शास्त्र

२. परीक्षा शाखा शिक्षा शास्त्र

                                                     प्रमुख 

                                                         शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग